ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ตักบาตร ทำบุญขึ้นปีใหม่” ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการกิจกรรม

เวลา 06.37 – 07.09 น. : พิธีไหว้ศาลคณะวิทยาการจัดการ

เวลา 07.09 – 11.00 น. : กิจกรรม “ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง” ณ บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม “ทำบุญต้อนรับปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ” ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา
– มัคทายกนำอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– ประธานในพิธี และคณาจารย์ถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร
– มัคทายกนำกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– พิธีกรวดน้ำ
– พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
– ศษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 คณะวิทยาจัดการ

หมายเหตุ : 1. แต่งกายด้วยชุดไทย
2. นักศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อลายไทยคณะวิทยาการจัดการ