ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญอบรมเรื่อง “บริหารจัดการอย่างไรให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน 2561 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัติและลำดับการสมัคร… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3513 แฟ๊กซ์: 055-706511
อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th