ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTly5m หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป