News

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมงาน CRRU OPEN HOUSE Thailand-Chinese Education & Job Fair 2017

          ขอรายงานผลการเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังไฟล์แนบ