โปรแกรมนิเทศศาสตร์ ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดงาน Word of mouth ครั้ง 2
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภายในงานจะมี

  1. นิทรรศการภาพถ่าย

  2. การโชว์ผลงานการเต้นจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

  3. การเดินแฟชั่นโชว์แนวผี

  4. ละครเวทีนิเทศศาสตร์ เรื่องห่วง งานนี้ชมฟรี!!

ติดต่อรับบัตรได้ที่ : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น7 คณะวิทยาการจัดการ หรือ สถานีวิทยุ Mass Radio 91.25 MHz ชั้น1 อาคารเรียนรวมตึก 12