ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ....สมาธิ เข็มทิศสู่ปัญญา และธรรมะในการใช้ชีวิต โดยคุณพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล (ซุปเปอร์ริชชี่) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการใส่เสื้อสีชมพูของคณะ และศิษย์เก่าใส่เสื้อสีชมพูของศิษย์เก่า พร้อมแต่งกายสุภาพ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ใส่เสื้อเฟรชชี่ กางเกงวอร์ม หรือการเกงสแลค หรือกางเกงสุภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ และผู้ร่วมงานท่านอื่นแต่งกายสุภาพค่ะ