ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง…บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร) โดยวิทยากร คุณภษร ศรีวิเศษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายท่านละ 359 บาท

(บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ค่าลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ท่านละ 259 บาท)

วิธีการสมัคร:

                      ติดต่อคุณนก โทรศัพท์ 089-5665-947, ID Line: nok0895665947 หรือ

                      คุณวชิรวิทย์ โทรศัพท์ 088-1453-615, ID Line: lowriderkannika

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน:
1. ชำระด้วยตนเองที่สำนักงาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สิ้นสุดการโอนเงิน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2561) ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี: คณะวิทยาการจัดการ เลขที่บัญชี: 685-0-11249-8 (โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง) หากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกระณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงาน มายัง ID Line: nok0895665947 หรือทางโทรสาร 055-706511 หรือ อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่โทรศัพท์ 088-154-7262

——————————————————————————————————————————————————————————

ติดต่อสอบถาม:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3513, 3640 โทรสาร: 055-706511
อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th