แจ้งบัณฑิตที่เช่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูท และชุดปกติขาว กับทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับชุดได้ตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2561

ณ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มรภ.กพ. (ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเพิ่มเติม คุณพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ โทร. 093-3916393