ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าย ” นักเล่าความสุข ” ในโครงการอบรมการเขียนและ
ถ่ายภาพเล่าเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562