เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 (รหัส 62,61,60)
คณะวิทยาการจัดการทุกคน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

# นำบัตรนักศึกษามาด้วยทุกคนค่ะ#

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment