ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment