ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด…เรื่องเล่าแหล่งท่องเที่ยว

ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 25,000 บาท

          โดยจัดประกวดเล่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, วัดพระบรมธาตุนครชุม, พิพิธภัณฑ์สถานกำแพงเพชร, วัดวังพระธาตุ, งานนพพระเล่นเพลง, งานสารทไทยกล้วยไข่, ศาลพระอิศวร, วัดโมฬี ผ่านสิ่งต่างๆ เช่น ภาพวาด ของที่ระลึก บทกลอน บทเพลง  กวี เป็นต้น

          ขอเพียงน่าสนใจ เกิดความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นสื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มได้ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

รับสมัคร:

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ:

โดยจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครได้ทุกชั้นปี

กติกาการส่งผลงาน:

ผู้ส่งผลงานจะต้องอธิบายแนวคิด และสิ่งที่ต้องการเล่าเรื่องของชิ้นงานนั้นๆ

เกณฑ์การตัดสิน:

     1. 1 คน ต่อ 1 ผลงาน

     2. ส่งผลงานได้ทั้งทำด้วยมือ และทำโดยใช้คอมพิวเตอร์ ลงกระดาษ ขนาด A3

     3. คะแนน 100 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

         3.1 มีเรื่องเล่าสั้นๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น (30 คะแนน)

         3.2 สะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (20 คะแนน)

         3.3 ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

         3.4 สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ (30 คะแนน)

รางวัลการประกวด:

รางวัลที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 7,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 3,000 บาท

ประกาศผลการแข่งขัน:

วันที่ 3 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม:

คลินิกวิจัย ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์: 0881453615 (ปั๊บ)

                    094-6289047 (อ.ตาว)