บริษัทโซดา พริ้นติ้ง จำกัด ขอสนับสนุนคูปองส่วนลด สำหรับนักศึกษาที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด