ขออนุญาตเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นบูชาครู 99)

รายละเอียด

พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

รายละเอียด