ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์และการไลฟ์สด” และ “การสร้างเพจเฟสบุ๊กและการนำข้อมูลสู่สื่อออนไลน์”

รายละเอียด