ข่าวนักศึกษาและศิษย์เก่า

กิจกรรมแข่งขันการประกอบอาหารไทย ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยอาหารพื้นถิ่น ดินแดนสุวรรณภูมิ” ในงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่อง สูญเสียบิดา มารดา ผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

รายละเอียด