ข่าวนักศึกษาและศิษย์เก่า

บริษัทโซดา พริ้นติ้ง จำกัด ขอสนับสนุนคูปองส่วนลด สำหรับนักศึกษาที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด