ข่าวนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด