ข่าวนักศึกษาและศิษย์เก่า

ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่อง สูญเสียบิดา มารดา ผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

รายละเอียด

บริษัทโซดา พริ้นติ้ง จำกัด ขอสนับสนุนคูปองส่วนลด สำหรับนักศึกษาที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด