บรรยากาศในมหาวิทยาลัย
บรรยากาศต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน
IMG_6409

แหล่งสืบค้นหาความรู้

เป็นสถานที่ที่นักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ เพราะในห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลาย และมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม หรือต้องการบรรยากาศเงียบ สงบ เย็นสบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนั้น ให้ห้องสมุดเป็นทางเลือกของคุณดูสิค่ะ!!

แหล่งอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นสถานที่ที่นักศึกษา สามารถเลือกซื้ออาหารได้อย่างหลากหลาย ในบริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว และเครื่องดื่มอีกมากมาย ให้นักศึกษาได้เลือกซื้อ

แหล่งสุขภาพ

เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักศึกษามักรวมตัวกันออกกำลังกายในยามเย็น เพื่อพูดคุย รับประทานอาหาร หรือเล่นกีฬาร่วมกัน ทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย พร้อมสุขภาพที่ดีไปด้วย

แหล่งที่พักอาศัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีบริการหอพักภายในให้กับนักศึกษาชาย และหญิง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมน้ำเพชรให้กับคนภายนอกได้พักผ่อนอีกด้วย