บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
สุพัชรี ท้ายนาวา (น้ำ)
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ สุพัชรี ท้ายนาวา ชื่อเล่น น้ำ ค่ะ จบการศึกษาปี 2557 เป็นศิษย์เก่าโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ

จากใจพี่…สู่ใจน้อง ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงประสบการณ์ ควา…
read more