วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา ประเภทอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด “Season flavor” ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณัฐวัตร แซ่จ๋าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายพิษณุพงษ์ อุดมทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายบูรชัย โสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งจากการแข่งขันนายณัฐวัตร แซ่จ๋าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดบาร์เทนเดอร์ ประเภทอุดมศึกษาหรืออาชีวะ พร้อมรับโล่ห์ และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์