เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแนวทาง และชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานในแต่ละด้านของคณะให้ดีขึ้น
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร