เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ณ บ้านพัก ผศ.สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์