เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ และร่างกายให้กับสภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุมชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร