เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ สำหรับการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร