เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงเปิด และการแสดงอาหาร 3 วิถี นิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่องตำบลท่าขุนราม” และการประกวดเครื่องแต่งกาย 3 วิถี ตำบลท่าขุนราม ณ ประตูระบายน้ำ” ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร