เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ…การศึกษาและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเมืองกำแพงเพชร โดยวิทยากร อาจารย์สันติ อภัยราช อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3 สมัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์ชัยยศ เกียรติเบญจกุล (ครูยศ กำแพง) ประธานกรรมการบริหาร สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย สาขาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร