เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง “ลอย รักษ์ ราชภัฏ” ประจำปี 2563 นำโดยกิจกรรมขบวนแห่กระทงอันวิจิตรงดงามของแต่ละคณะ เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของดอกไม้ไฟ แสง สี เสียง และการแสดงนาฏศิลป์ ในพิธีเปิดงานราชภัฏลอยกระทง และตามด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร