กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษารายวิชาการจัดการครัว ในหัวข้อ “อาหารท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จำนวน 28 คน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุ้ย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หมู่บ้านท่องเที่ยวนาเชิงคีรี และหมู่บ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยมีอาจารย์ประพล จิตคติ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ