วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 48 ปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร