วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร