วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2566 “ร่วมแรงพลังใจ ก้าวไกลการกีฬา รวมศรัทธา ปลาบึกเกมส์” ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตซอล E-Sports (ROV) E-Sports (eFootball 2023) กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวน และโชว์สแตนเชียร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร