วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร