วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมจิตอาสาในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 30 ต้น ประกอบด้วย ต้นสีเสียดแก่น และต้นพิกุล ซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และแจกพันธ์ไม้ให้กับผู้แทนคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน ที่มีความประสงค์ขอนำพันธ์ไม้ป่าไปปลูกเพิ่มในพื้นที่ของตน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร