วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อแนะนำอาจารย์ รุ่นพี่ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร