วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมประกวด FMS FRESHY KPRU 2023 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร