วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามคงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งภายในพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเขียนเรียงความวันแม่ “แม่คนนี้…ที่ฉันรัก” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร