วันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการ KPRU 50th Anniversary RUN วิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการแข่งขันมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. และระยะฟันรัน 5 กม. โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน จำแนกออกเป็นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง , อายุ 16-19 ปี , อายุ 20-29 ปี ,อายุ 30-39 ปี , อายุ 40-49 ปี , อายุ 50-59 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร