วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา การแข่งขันตอบคำถามทางการท่องเที่ยว การแข่งขันจัดดอกไม้ในภาชนะทรงสูง และการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองในวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร