วันที่ 12-13 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงาน FMS FAIR 2024 ชวนชิม & ชิลช็อป ภายใต้งาน KPRU-พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแสดง การประกวด บูธรับสมัครเรียน นิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้าจากงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และอาหารมากมาย ณ ห้างสรรพสินค้า BIG C กำแพงเพชร