วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 06.49 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย พิธีไหว้ศาล และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 7 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลคณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร