วันที่ 20-24 มกราคม 2567 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 “ร่วมแรงพลังใจ ก้าวไกลการกีฬา รวมศรัทธา ปลาบึกเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร