วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ณ ลานพระพุทธวิธานปัญญาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร