เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร