เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ชุมนุมค่ายอาสาและพัฒนา และอาสาสมัครทุกชั้นปี (กิจกรรมพิเศษ) ร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อัลบั้ม facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร