เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมงาน Goodbye Senior 2016 เพื่อแสดงความยินดี และอำลานักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาได้ออกสู่โลกของการทำงานจริงต่อไป
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร