วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร