วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.20 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา KPRU TO SCHOOL 2024 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร