วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14.20 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา KPRU TO SCHOOL 2024 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก