กำหนดการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 ในวันที่ 3-21 กันยายน 2561 เวลา 17.00-19.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 แล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>> คลิก