ชื่อกิจกรรม:

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ช “โลจิสติกส์แนวใหม่ยุค 4.0”

วิทยากร:

คุณสุรัจ พฤกษ์บุณยไชย General Manager Flash Money และคุณเฟื่องฟ้า ขัดผาบ เจ้าของแบรนด์ Baby Thailand

วันที่จัดกิจกรรม:

13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

13.00 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตึก SAC มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทแฟรช เอ็กซ์เพลส จำกัด