คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. ไม่จำกัดเพศ

     2. อายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี

     3. ไม่จำกัดภูมิลำเนา

   หมายเหตุ:

     1. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผู้เข้าแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน : วันที่ 12 มีนาคม 2566

เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน: ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

หมายเหตุ : เริ่มรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

วิธีดำเนินการ และหลักเกณฑ์การแข่งขัน

     1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถ cover ศิลปินชาติใดก็ได้ (เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไทย สากล อื่นๆ)

     2. สมาชิกในทีมต้องมีอย่างน้อย 4 คนขึ้นไป ไม่สามารถใช้สมาชิกซ้ำกันได้

     3. สมาชิกในทีมต้องมีอายุ 15-18 ปี โดยไม่จำกัดเพศ

     4. ทีมที่มีอุปกรณ์ในการแข่งขันจะต้องไม่ทำให้พื้นเวทีเสียหาย หรือทำให้เวทีเปรอะเปื้อน

     5. กำหนดเวลาในการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 7 นาที

     6. ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนหน้างาน ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน

     7. จับฉลากลำดับการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน

เกณฑ์การให้คะแนน

     1. ความพร้อมเพรียง และความเป็น Team Work (20 คะแนน)

     2. Performance และทักษะการเต้น (20 คะแนน)

     3. บุคลิกภาพของผู้แสดง (20 คะแนน)

     4. ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดโชว์ (20 คะแนน)

     5. การ Entertain ผู้ชม (10 คะแนน)

     6. การแต่งกาย (10 คะแนน)

รางวัล

     1. รางวัลชนะเลิศ | ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     4. รางวัลชมเชย | ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: ทีมที่ร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตร คนละ 1 ใบ

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

     1. หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

     2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/fmskpru

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     โทรศัพท์ : 061-0358668 (น้ำ)

     ID Line : nammyindy007