เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
News

ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559               สมัคร Online ที่ www.kpru.ac.th พร้อมยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมค่าสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559                                                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ www.kpru.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.                    สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559                                                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.                          รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารและค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป)
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จำนวน 1 ฉบับ (แนบท้ายใบสมัคร)
3. ค่าสมัครเรียน
3.1 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 200 บาท
3.2 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 300 บาท